nusr-khilafah-ur-8-70-575

خلافت ریاست کے دستور، خلیفہ (24-41)